Home » ปากล่างรูปหัวใจ

ปากล่างรูปหัวใจ

ปากแก่ ปากม้วน ปากงุ้ม

ปากแก่ ปากม้วน ปากงุ้ม เมื่อเราอายุมากขึ้น ริมฝีปากจะมีการฝ่อตัวเเละบางลง… Read More »ปากแก่ ปากม้วน ปากงุ้ม

❤️ปากล่างรูปหัวใจ หรือ ทรงพิมรี่พาย💋

❤️ จริงๆแล้ว ปากล่างที่อวบหนา มีทรงที่สวยงาม ไม่หนาหรือห้อยเกินไป… Read More »❤️ปากล่างรูปหัวใจ หรือ ทรงพิมรี่พาย💋