Review, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)

Review, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)

รีวิวจากคนไข้

โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)

งานศัลยกรรมปากกระจับ ตกแต่งริมฝีปาก งานแก้ปากกระจับ แผลผ่าตัดสวย ระยะเวลาพักฟื้นสั้น แผลหายไว โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการทำปากกระจับและงานแก้ มีทีมงานช่วยดูแลคนไข้ทั้งก่อนผ่าตัด และระหว่างการดูแลแผลผ่าตัด จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่ดี

บทความล่าสุด

Review, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)

1.เหมาะกับปากที่บางๆ แต่อยากได้กระจับ หรือ ปากบางๆ ฉีดเพื่อเพิ่มความหนาปาก หากอยากได้กระจับและเนื้อปากหนาเพียงพอ การผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง จะได้ปากกระจับ ที่สวยคมกว่าการฉีด 2.เป็นเทคนิคที่ง่ายในการฉีดสร้างปากกระจับ …

Review, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)

เคสแก้ริมฝีปากจากการฉีด ฟิลเลอร์ ( HA ) ปัจจุบันมีการทำการตลาดและ นิยมฉีดกันมากขึ้น ทั้งฉีดเพิ่มความหนาปาก ฉีดเป็นปากกระจับ แม้จะเป็นฟิลเลอร์แท้ …

Review, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)

เคสแก้สารแปลกปลอม ฟิลเลอร์ปลอม ซิลิโคนเหลว สารไบโอ… สารเหล่านี้ มีฉีดกันมานานหลายสิบปีเเล้ว และปัจจุบันก็ยังมีฉีดกันอยู่มากมาย ทั้งในยุโรป อเมริกา รวมถึงในเอเชียและประเทศไทยของเรานอกจากจะนิยมฉีด …

ติดตามผลงานคุณหมอได้ที่