Home » ปากล่าง

ปากล่าง

ผ่าตัดริมฝีปาก แล้วแผลจะบวมหรือไม่

ผ่าตัดริมฝีปาก แล้วแผลจะบวมหรือไม่ การบวมถือเป็นเรื่องปกติหลังการผ่าตัด และเป็นหนึ่งในกระบวนการ การหายของบาดแผล… Read More »ผ่าตัดริมฝีปาก แล้วแผลจะบวมหรือไม่

เทรนปากกระจับ 2022

ต้องขอบอกเลยว่า ในวงการศัลยกรรมและความงาม มีความนิยมในการตกแต่งริมฝีปากกันมากขึ้นเรื่อยๆคนไข้เองก็หันมาให้ความสำคัญกับ ความสวยความงาม ในริมฝีปากเพิ่มขึ้น… Read More »เทรนปากกระจับ 2022