Home » เสริมจมูกมาแล้ว ควรตัดปีกจมูกเพิ่มด้วย…!!!

เสริมจมูกมาแล้ว ควรตัดปีกจมูกเพิ่มด้วย…!!!

เสริมจมูกมาแล้ว ควรตัดปีกจมูกเพิ่มด้วย…!!!, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)

เสริมจมูกมาแล้ว ควรตัดปีกจมูกเพิ่มด้วย…!!!

สำหรับคนไทย คนเอเชียแล้ว โครงสร้างสันจมูกมีลักษณะแบน ปลายจมูกกลมโต

” รูจมูกกว้าง ปีกบาน ปีกหนา ตกห้อย และมักมีความแตกต่างกันระหว่าง ซ้าย-ขวา “

การเสริมจมูกอย่างเดียว โดยไม่ตัดปีก ส่วนใหญ่จะทำให้ทรงจมูกดูแปลกตา ภาพรวมปลายจมูกไม่สวย เนื่องจากปัญหาจริงๆ ยังไม่ได้ถูกแก้ไข

การตัดปีกจมูก จึงช่วยให้ จมูกที่ผ่านการเสริมมาแล้ว ดูเข้ารูป ภาพรวมของปลายจมูกดูเรียว สวยงามขึ้นมาก

แต่การตัดปีกจมูก นั้นก็มีข้อจำกัดหลายๆประการ มีความยุ่งยากซับซ้อน การตัดปีกทั้งสองด้านให้ใกล้เคียงกัน และทรงปีกจมูก ทรงรูจมูกที่สวยงาม ไม่ตีบแฟบ ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะการผ่าตัด และความชำนาญค่อนข้างมากที่สำคัญหากผ่าตัดปีกจมูกมาพลาดแล้ว แทบจะแก้ไขอะไร ไม่ได้เลย

#มักพบว่า เคสคนไข้ส่วนใหญ่ จึงถูกแนะนำให้เพียงเสริมจมูกเท่านั้น

#จมูกมีสัน แต่ปีกบาน รูจมูกกว้างเว่อรรรร…รรร์ ยังไง ก็ดูไม่สวย

#lip#surgery#lipreduction#lipsurgery#lipplasty#smilelip#lipaugmentation#lipfiller#alarreduction#alarplasty#nosewingreduction#drapple#drappleclinic#drapplethailand#bangkok#thailand#หมอเปิ้ล#ปากบาง#ปากกระจับ#ปากสวย#ตกแต่งริมฝีปาก#ปากหนา#ปากห้อย#ตัดปีกจมูก#ปีกกว้าง#ปีกบาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *