Home » ปากกระจับบน » Page 3

ปากกระจับบน

Filler ปากกระจับ👄

❤️❤️ฟิลเลอร์ปากกระจับ…ควรรู้❤️❤️ 1.การเติมฟิลเลอร์เพื่อสร้างติ่งกระจับ อาจจะทำได้ง่าย และดูสวยในระยะแรก ดูติ่งกระจับชัด… Read More »Filler ปากกระจับ👄

เคสแก้ซิลิโคนเหลวปากบน👄

ภาวะแทรกซ้อน จากการฉีดฟิลเลอร์ริมฝีปาก ที่อาจเกิดขึ้นได้ 1.ฟิลเลอร์อุดตันเส้นเลือดทำให้ ผิวหนังบริเวณริมฝีปาก… Read More »เคสแก้ซิลิโคนเหลวปากบน👄

❤️ปากล่างรูปหัวใจ หรือ ทรงพิมรี่พาย💋

❤️ จริงๆแล้ว ปากล่างที่อวบหนา มีทรงที่สวยงาม ไม่หนาหรือห้อยเกินไป… Read More »❤️ปากล่างรูปหัวใจ หรือ ทรงพิมรี่พาย💋