Home » 🧔🏻ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻

🧔🏻ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻

🧔🏻ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)

🧔🏻ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล)

คนไข้เพศชาย ส่วนใหญ่มักมีปีกจมูกที่หนามาก บางคนอาจเคยเสริมจมูกมาแล้ว แต่ปีกยังบานมากทำให้ดูผิดปกติ มีสันจมูกแต่ปลายใหญ่ ปีกบาน ขาดความสมดุลนอกจากนั้น คนไข้เพศชายบางคน ยังต้องออกกำลังกายหนักๆ เล่นกีฬาที่ต้องปะทะ หรือแม้แต่ชอบกิจกรรมผาดโผนทำให้ภายหลังการเสริมจมูก จะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นการตัดปีกจมูกเพียงอย่างเดียวในกรณีจมูกมีสัน อยู่แล้ว ก็สามารถตอบโจทย์ และทำให้ดูดีขึ้นได้

🧔🏻ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล) แต่ข้อควรระวังคือหลายๆครั้ง ที่คนไข้ ไปตัดปีกมาแล้ว ดูไม่เป็นธรรมชาติ บางเคสแผลเป็นยาวและใหญ่มาก บางเคสรูจมูกต่างกันมาก ปีกตีบแฟบและบางเคส คนไข้เพศชาย แต่ตัดปีกออกมา แล้วดูแตกสาว เนื่องจากใช้เทคนิค และออกแบบในการผ่าตัดไม่เหมาะสม

🧔🏻ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻, คลินิคศัลยกรรมความงาม โดย นายแพทย์ พลศักดิ์ วรไกร (หมอเปิ้ล) การตัดปีกที่ดีควรอิงตามหลักการแพทย์ ภายหลังตัดแล้วทิ้งร่องรอยแผลเป็นให้น้อยที่สุด และดูเป็นธรรมชาติ ดูดีขึ้นโดยคงเอกลักษณะของคนไข้แต่ละคนเอาไว้ได้

#lip#surgery#lipreduction#lipsurgery#lipplasty#smilelip#lipaugmentation#lipfiller#alarreduction#alarplasty#nosewingreduction#drapple#drappleclinic#drapplethailand#bangkok#thailand#หมอเปิ้ล#ปากบาง#ปากกระจับ#ปากสวย#ตกแต่งริมฝีปาก#ปากหนา#ปากห้อย#ตัดปีกจมูก#ปีกกว้าง#ปีกบาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *