Home » ตัดปีก

ตัดปีก

🧔🏻ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻

ปีกจมูกผู้ชาย คนไข้เพศชาย ส่วนใหญ่มักมีปีกจมูกที่หนามาก บางคนอาจเคยเสริมจมูกมาแล้ว แต่ปีกยังบานมากทำให้ดูผิดปกติ… Read More »🧔🏻ปีกจมูกผู้ชาย🧔🏻